Перейти до вмісту

Рафал Лемкін – випускник юридичного факультету Львівського університету, фундатор дослідження геноциду. Відомий насамперед своїми дослідженнями з історії трагедій вірмен і євреїв та запровадженням уперше слова геноцид як правового поняття, наукову розробку якого здійснив. Був першим із фахівців міжнародного права, який визначив злочини сталінського комуністичного режиму проти українців як геноцид та проаналізував геноцид в Україні в контексті міжнародного права.

Премія імені Рафала Лемкіна  присуджується щороку у травні за досягнення студентів та аспірантів факультету педагогічної освіти, юридичного факультету, факультету міжнародних відносин, факультету управління фінансами та бізнесом, економічного факультету та факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка.

Премія присуджується за такими напрямами:

 • юридичні науки;
 • журналістика;
 • фінанси та бізнес;
 • економіка;
 • міжнародні відносини;
 • педагогічні науки.
 

На здобуття Премії імені Рафала Лемкіна за суспільним напрямом висуваються наукові роботи та доробки, які були написані та оприлюднені (виконані) протягом останніх двох років, але не пізніше ніж за місяць до їх висування на здобуття Премії.

Премія присуджується особам, які є студентами та аспірантами денної форми навчання Львівського національного університету імені Івана Франка.

Висування наукових робіт та власних доробків на здобуття Премії проводиться з 24 лютого року, що передує року, в якому присуджується Премія.

Пропозиції щодо претендентів на здобуття Премії вносяться Науковим товариством Університету, Науковими товариствами факультетів, органами студентського самоврядування та шляхом самовисування претендентів з рекомендацією від наукового керівника шляхом надсилання документів на пошту Наукового товариства: societatis.scientiale@lnu.edu.ua

На здобуття Премії до 10 квітня року, в якому оголошено конкурс, відповідно до напрямів, за якими присуджується Премія, до Наукового товариства подаються:

 • службове подання про присудження Премії за зразком, наведеним у додатку до цього Положення (окрім випадків самовисування);
 • письмова згода претендента на висування його наукової роботи на здобуття Премії та згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (окрім випадків самовисування);
 • інформаційна довідка про претендента (прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, контактний номер телефону та адреса електронної пошти чи інший засіб зв’язку) за підписом керівника підрозділу (без підпису керівника підрозділу у разі самовисування) чи органу, які рекомендують претендента;
 • рекомендаційний лист претендента за підписом керівника підрозділу чи організації, які рекомендують претендента.
 • копія наукової роботи або доробку претендента.

Комітет до 20 квітня року, в якому присуджується Премія, проводить конкурс та визначає лауреатів Премії.

Премія присуджується на підставі рішення Ради Наукового товариства за поданням Комітету. Виплата грошової винагороди здійснюється шляхом перерахування коштів на особовий рахунок лауреата в установах банків та/або через відділення поштового зв’язку.

Відзначення лауреатів Премії відбувається в урочистій обстановці в переддень Дня науки в травні.