Перейти до вмісту

Наукові товариства студентів Львівського університету

Наукові товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених факультетів Львівського університету були засновані студентами та викладачами Університету з метою розкриття наукового та творчого потенціалу осіб, які навчаються та/або працюють в Університеті, розвиток у них наукового мислення і навичок дослідницької роботи, розвиток інноваційної діяльності, організаційна Діяльність Товариства повʼязане із публічними лекціями, організацією наукових конференцій, круглих столів, конкурсів наукових робіт, видання студентських наукових збірників.

Якщо у вас є пропозиції до співпраці, контактуйте:
Наукове товариство історичного факультету
Наукове товариство факультету іноземних мов
Наукове товариство філологічного факультету
Наукове товариство культорологів "Гілея"
Наукове товариство філософського факультету "Cordis"
Студентське науково-практичне товариство психологів
Наукове товариство філософів "Золота середина"
Наукове товариство факультету міжнародних відносин
Наукове товариство юридичного факультету
Наукове товариство географічного факультету
Наукове товариство хімічного факультету
Наукове товариство факультету педагогічної освіти "Discere Docento"
Наукове товариство факультету культури та мистецтв
Наукове товариство факультету журналістики