Перейти до вмісту

Степан Рудницький – випускник Львівського університету, український географ, картограф та етнограф, академік ВУАН. Основопорядник української фізичної, політичної та військової географії.

Премія імені Степана Рудницького (далі – Премія) присуджується щороку у травні за досягнення студентів та аспірантів хімічного, біологічного, фізичного, геологічного, географічного факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Премія присуджується за такими напрямами:

  • біологічні науки;
  • хімічні науки;
  • фізичні науки;
  • географічні науки;
  • геологічні науки.
 

На здобуття Премії імені Степана Рудницького за природничим напрямом висуваються наукові роботи та доробки, які були написані та оприлюднені (виконані) протягом останніх двох років, але не пізніше ніж за місяць до їх висування на здобуття Премії.

Премія присуджується особам, які є студентами та аспірантами денної форми навчання Львівського національного університету імені Івана Франка.

Висування наукових робіт та власних доробків на здобуття Премії проводиться з 24 лютого року, що передує року, в якому присуджується Премія.

Пропозиції щодо претендентів на здобуття Премії вносяться Науковим товариством Університету, Науковими товариствами факультетів, органами студентського самоврядування та шляхом самовисування претендентів з рекомендацією від наукового керівника шляхом надсилання документів електроною поштою: societatis.scientiale@lnu.edu.ua

На здобуття Премії до 10 квітня року, в якому оголошено конкурс, відповідно до напрямів, за якими присуджується Премія, до Наукового товариства подаються:

  • службове подання про присудження Премії за зразком, наведеним у додатку до цього Положення (окрім випадків самовисування);
  • письмова згода претендента на висування його наукової роботи на здобуття Премії та згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (окрім випадків самовисування);
  • інформаційна довідка про претендента (прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, контактний номер телефону та адреса електронної пошти чи інший засіб зв’язку) за підписом керівника підрозділу (без підпису керівника підрозділу у разі самовисування) чи органу, які рекомендують претендента;
  • рекомендаційний лист претендента за підписом керівника підрозділу чи організації, які рекомендують претендента.
  • копія наукової роботи або доробку претендента.

Комітет до 20 квітня року, в якому присуджується Премія, проводить конкурс та визначає лауреатів Премії.

Премія присуджується на підставі рішення Ради Наукового товариства за поданням Комітету. Виплата грошової винагороди здійснюється шляхом перерахування коштів на особовий рахунок лауреата в установах банків та/або через відділення поштового зв’язку.

Відзначення лауреатів Премії відбувається в урочистій обстановці в переддень Дня науки в травні.