Перейти до вмісту

Які є покарання за порушення академічної доброчесності в Університеті?

А яка відповідальність передбачена за порушення академічної доброчесності? 🫢

Ми вже говорили про те куди ж треба звертатись, якщо ти побачив порушення доброчесності, але не згадали про відповідальність за це. Отож, почнімо з відповідальності працівників університету:

🟡 відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання;
🟡 позбавлення присудженого наукового ступеня чи присвоєного вченого звання;
🟡 відмова в присудженні або позбавлення присудженого педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;
🟡 позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади;
🟡 внесення до реєстру порушників академічної доброчесності.

А що чекає на здобувачів вищої освіти? 🎓
🔴 повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);

🔴 повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми;
🔴 відрахування із закладу вищої освіти;
🔴 позбавлення академічної стипендії;
🔴 позбавлення наданих закладом вищої освіти пільг з оплати за навчання;
🔴 призначення додаткових контрольних заходів (додаткові індивідуальні завдання, додаткові контрольні роботи, тести тощо);
🔴 повідомлення батькам чи іншим особам та внесення до реєстру порушників академічної доброчесності.

То що є ще сумніви, що доброчесність це про серйозні речі? Дотримуйтесь академічної етики та займайтесь наукою, а не плагіатом 😊