Перейти до вмісту

Студентські наукові збірники

ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА У СВІТЛІ РЕФОРМ ТА ВИКЛИКІВ

18-19 березня 2021 року, м. Львів, Перша (І) науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених

ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА У СВІТЛІ РЕФОРМ ТА ВИКЛИКІВ

24-25 лютого 2022 року, м. Львів, Друга(ІI) Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених

Збірник тез доповідей учасників пленарного засідання звітної студентської наукової конференції хімічного факультету

16 травня 2019 року, 15:00 , м.Львів, Звітна студентська наукова конференція. 

I Всеукраїнська студентська наукова конференція Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Львівського національного університету імені Івана Франка

25 березня 2023 року, Львівський національний університет імені Івана Франка, «Наука в Україні: досвід та інновації

I Всеукраїнська студентська наукова конференція Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Львівського національного університету імені Івана Франка

10 листопада 2023 року, Львівський національний університет імені Івана Франка,  «Глобальні виклики людства: суспільство, держава, індивід

Назва збірника

Час, місце та назва конференції

Назва збірника

Час, місце та назва конференції

Назва збірника

Час, місце та назва конференції

Назва збірника

Час, місце та назва конференції