Перейти до вмісту

Міжнародна студентсько-аспірантська науково-практична конференція “Сучасні тренди в науці: міждисциплінарний підхід”

 

Шановні колеги-здобувачі вищої освіти!

Запрошуємо вас взяти участь у I Міжнародній студентсько-аспірантській науково-практичній конференції 
“Сучасні тренди в науці: міждисциплінарний підхід”
, яка відбудеться 9 травня 2024 року у стінах Львівського національного університету імені Івана Франка.

Робота Конференції відбуватиметься за такими напрямами:

  • Напрям 1: Суспільні науки;
  • Напрям 2: Гуманітарні науки;
  • Напрям 3: Природничі науки;
  • Напрям 4: Технічні науки;

Формат конференції: очно  (вул. Університетська 1, Львів, Україна) та дистанційно (для учасників, які перебувають закордоном), через платформу Zoom.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Учасники конференції отримають сертифікати та онлайн-збірник з тезами доповідей. Посилання на збірник тез буде надіслано учасникам після завершення конференції.

Для участі в конференції необхідно заповнити форму та надіслати тези на адресу societatis.scientiale@lnu.edu.ua 
ДЕДЛАЙН — 30 квітня 2024 року
Регламент доповіді на конференції — до 12 хв. (доповідь, відповіді на запитання, дискусія).

 


                                                                                            Порядок проведення конференції:

Реєстрація учасників: 9:00 — 10:00
Відкриття конференції: 10:00 — 10:30
Робота секцій: 10:30 — 13:30
Перерва, кава-брейк: 13:30 — 14:00
Робота секцій: 14:00 — 16:00
Обговорення доповідей (питання, відповіді): 16:00 — 17:00
Закриття конференції: 17:00 — 18:00
*за східноєвропейським літнім часом, часовий пояс (GMT+3)

Вартість публікації: Участь у конференції та публікація тез доповідей для іноземних учасників та членів товариств-партнерів безкоштовна, для решти студентів та аспірантів організаційний внесок – 50 грн.

Картка: 4149499389532597

ПІБ одержувача: Клімов Ростислав Миколайович

ПРИМІТКА. Усі витрати, повʼязані з участю в конференції (проїзд, проживання, харчування), оплачуються учасникам за власних рахунок.

 ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Обсяг 3-5 сторінок (без врахування списку використаних джерел) у форматі .doc/.docs або .pdf.

Формат DOC / DOCX; А4; поля: верхнє, нижнє, праве, ліве поле – по 2 см; міжрядковий інтервал – 1,5; кегль – 14; шрифт – Times New Roman; абзацний відступ – 1,5 см. 

Оформлення списку використаних джерел за Національним стандартом України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (для тез українською) та за за міжнародним стандартом АРА (для тез англійською).У тексті повинні бути
посилання на всі використані джерела у форматі: [порядковий номер джерела], наприклад, [3].

Послідовність розміщення матеріалу у тезах доповіді

– прізвище та ініціали учасника українською мовою;
– навчальний заклад, місто його розташування, факультет, освітній рівень, рік навчання,
освітня програма українською мовою;
– прізвище та ініціали наукового керівника (за наявності) українською мовою;
– назва доповіді українською мовою;
– прізвище та ініціали учасника англійською мовою;
– навчальний заклад, місто його розташування, факультет, рік навчання,
освітня програма англійською мовою;
– прізвище та ініціали наукового керівника (за наявності) англійською мовою;
– назва доповіді англійською мовою;
– текст тез доповіді українською мовою;
– список використаних літератури (мовою оригіналу).

Приклад оформлення тез доповіді:

Сотнікова К. Д.,
Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, історичний
факультет, студентка 4-го курсу, 032: Історія та археологія

РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ: КРОКИ ДО УСПІХУ

Sotnikova K. D.,
Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Faculty of History, 4th year student,
032: History and archaeology

REVOLUTION OF DIGNITY: STEPS TO SUCCESS

Матеріали є прийнятимиякщо ви отримали про це підтвердження Оргкомітету на e-mail.

Адреса Організаційного комітету:
79000, м. Львів, вул. Університетська, 1, авд. 088-089 (Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Львівського національного університету імені Івана Франка).

Контактна інформація:
Голова Організаційного комітету — Клімов Ростислав, голова Наукового товариства, тел. +38 (097) 41-91-830 (Telegram), електронна пошта: rostyslav.klimov@lnu.edu.ua