Перейти до вмісту

Стипендія імені Майї Гарбузюк у галузі театрознавства 🎓

Майя Гарбузюк – професор, доктор мистецтвознавства, українська театрознавиця, (серед напрямків її досліджень – історія українського театру, театральна критика, Шекспірівські студії…). У 1999 році Майя Гарбузюк була серед розробників освітньої програми «Сценічне мистецтво. Театрознавство» на кафедрі театрознавства та акторської майстерності у Львівському національному університеті імені Івана Франка. У 2021 році очолила факультет Культури і мистецтв цього ж університету, де продовжила надзвичайно плідну наукову роботу та успішну викладацьку діяльність. 

Положення

Премія/стипендія імені Майї Гарбузюк присуджується щороку у травні за досягнення студентів (в майбутньому аспірантів) факультету культури і мистецтв кафедри театрознавства та акторської майстерності освітньої програми «Сценічне мистецтво. Театрознавство».

На здобуття Премії імені Майї Гарбузюк в галузі театрознавства висуваються наукові роботи та доробки, які були написані впродовж останнього року.

Премія присуджується особам, які є студентами (аспірантами) денної форми навчання Львівського національного університету імені Івана Франка.

Висування наукових робіт та власних доробків на здобуття Премії проводиться з 1 березня року, в якому присуджується Премія.

Пропозиції щодо претендентів на здобуття Премії вносяться Науковим товариством Університету, Науковим товариством кафедри театрознавства та акторської майстерності, органами студентського самоврядування та шляхом самовисування претендентів з рекомендацією від наукового керівника та відправляються електронною поштою на адресу: teatr.expert@gmail.com

На здобуття Премії до 10 квітня року, в якому оголошено конкурс, до Наукового товариства подаються:

  • службове подання про присудження Премії за зразком, наведеним у додатку до цього Положення (окрім випадків самовисування);
  • письмова згода претендента на висування його наукової роботи на здобуття Премії (окрім випадків самовисування) та згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
  • інформаційна довідка про претендента (прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, контактний номер телефону та адреса електронної пошти чи інший засіб зв’язку);
  • рекомендаційний лист претендента з підписом наукового керівника, який/яка рекомендує претендента.
  • копія наукової роботи або доробку претендента.

Комітет до 25 квітня року, в якому присуджується Премія, проводить конкурс та визначає лауреатів Премії. До складу Комітету обираються п’ятеро членів з-поміж наукових працівників кафедри театрознавства та акторської майстерності, (фахівців з театрознавства). За наявності двох рівноцінних робіт премія може бути розділена між двома переможцями.

Премія присуджується на підставі рішення Ради Наукового товариства за поданням Комітету. Виплата грошової винагороди здійснюється шляхом перерахування коштів на особовий рахунок лауреата в установах банків та/або через відділення поштового зв’язку.

Відзначення лауреатів Премії відбувається в урочистій обстановці 6 травня.